''Viewfinders. Laikmetiga Baltijas un Ziemelvalstu fotografija'' izstādes atklāšana