Rīgas Fotomēnesis ir jauns, starptautisks fotogrāfijas festivāls Latvijas galvaspilsētā, kas pirmo reizi norisinājās 2014. gadā, kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumu. Mēs vēlamies veidot Rīgu par platformu, kur satiekas Ziemeļu un Austrumvalstu fotogrāfijas pasaule, radot pamatu savstarpējam dialogam un jaunām idejām.

Rīgas Fotomēneša 2014 daudzveidīgā programma ietvēra izstādes, mākslinieku prezentācijas, projektus pilsētvidē, portfolio recenzēšanu, konkursus, diskusijas un citas aktivitātes, ko tematiski vieno interese par cilvēka attiecībām ar urbāno vidi, mijiedarbību starp privāto un publisko, lokālo un globālo, mentālo un fizisko.

Rīgas Fotomēnesis tika iesildīts jau 2013. gada augustā un septembrī, kad Rīgā bija skatāmas fotogrāfu Andersa Petersena (Zviedrija) un Jakoba Au Sobola (Dānija) izstāde, bet paralēli norisinājās mākslinieku prezentācijas, diskusijas un Latvijas fotogrāfijas gadagrāmatas prezentācija.

2015. gada maijā norisināsies Rīgas Fotomēnesis 2015. gada pasākumi – izstādes, lekcijas, semināri, grāmatu prezentācijas un citi aizraujoši notikumi, arī fotobiennāles starpgadu periodā veidojot Rīgu par vienu no fotogrāfijas starptautiskajiem tikšanās centriem.

Nākamais lielais festivāls - Rīgas Fotomēnesis 2016 notiks 2016. gada maijā.